Utdelningportföljen Njal redovisas här.

Buy-and-Hold portföljen Nocke redovisas här.

Privatpensionsportföljen Nep redovisas här.

Tjänstepensionsportföljen Noatun redovisas här.