Etikett: BEIJ B

Lockande, men ändå inte

Senaste veckan är börsen ned ungefär 3,4% och vissa av Sleipners befintliga innehav är nere på köpvärda nivåer. Det känns lockande att öka lite i befintliga innehav, men samtidigt känns det inte som om det skulle vara så att vi har en lågpunkt ännu. Index har sjunkit ganska stadigt under veckan, men det är en lång flack bana och inte en kort brant så jag ser inte att det finns några tecken på att det skulle vända upp inom närtid.

Jag väljer att avvakta och se om vi drar oss mot 1250 igen, annars ligger jag nog kvar med största delen av de likvider som frigjordes när jag sålde av Beijer Ref och låter kommande utdelningar bygga på kassan inför sommaren och hösten. St Leger Day infaller i år 7-10 september, så det kan vara en bra hållpunkt om man väljer att lyssna på uttrycket:

Sell in May, and go away; don’t come back until St Leger day

Nya kandidater

För bolagen i huvudportföljen följer jag utveckling och bolagshändelser ganska regelbundet och portföljen trimmas vid behov. Mina beslut fattas ganska mycket på magkänsla. Magkänslan byggs till stor del upp av nyheter, analyser, utveckling och allmän information från framför allt podcasts, så den har nog ganska bra förutsättningar för att fatta hyggligt kloka beslut. Med min erfarenhet så tycker jag att det duger alldeles utmärkt och jag tror att det finns en större risk om jag börjar läsa in mig på fundamentala data som jag inte riktigt förstår, eller om jag försöker mig på att tolka teknisk analys.

20160501_Nya kandidater

Nu har jag börjat föra in lite tänkbara kandidater i min uppföljningsdokumentation för att försöka få en känsla för hur aktien beter sig, fundera på nyheter och händelser och på sikt avgöra om de blir köpvärda eller inte. Följande bolag har hamnat på listan:

Beijer Alma har haft det tungt, och bedömer att det kommer att gå ganska trögt framöver också. Med kundkretsen inom industrin så är det logiskt att det kommer som en sekundär effekt av att industrin i sig har låga prognoser för de kommande kvartalen. Beijer Alma ger en bra DA och har varit en stabil utdelare, så om kursen kommer ner en bit till under sommaren så kan det bli en bra långsiktig utdelningsaktie. Mitt intresse för aktien startar med kurser under 175 SEK.

Beijer Ref har jag ägt tidigare, men sålde av nyligen då aktien var på en ganska hög nivå. Efter försäljningen har kursen backat 13% och om den fortsätter ner så är den definitivt köpvärd igen. Verksamheten bedömer jag vara stabil på sikt och det är acceptabelt med lite upp och nedgångar inom verksamhetsområdet kylteknik. Beijer Ref har en lägre DA, men har aldrig sänkt den så det känns också som en bra och stabil utdelningsaktie på sikt. Här sätter jag tröskeln för att komma in i farstun vid 178 SEK.

Coor är en intressant kandidat som finns inom servicesegmentet. Här tror jag att det finns stora möjligheter att expandera då området Facility Management lämpar sig bra för att bli utkontrakterat till en extern part så att företag och organisationer kan koncentrera sig på sin kärnverksamhet. Tröskeln här sätter jag till 35 SEK vilket med bibehållen utdelning skulle ge en DA på 4% för ordinarie utdelning och hela 5,7% om det blir samma bonusutdelning som i år.

Lundbergföretagen vet jag inte så mycket om, men jag vet att Fredrik Lundberg agerar långsiktigt och verkar ha koll på läget. För min del räcker det, och jag hakar nog gärna på. Aktien är inte så volatil i det korta loppet så det känns inte som om det finns några bra nivåer att gå in på. Sätter i alla fall 425 SEK som en intressant nivå.

Securitas är det senaste bolaget som hamnat på min lista och där tror jag att området säkerhet och bevakning är ett område som kommer att öka utan att egentligen ha någon begränsning. Den stora kostnaden som utgörs av personalkostnader idag, borde rimligen kunna minska med en teknisk utveckling som skulle kunna innebära mer bevakning till en lägre kostnad. Aktien har nyligen varit uppe på ATH, men backat ned med 8% till knappt 127 SEK, och även om den fortfarande handlas inklusive utdelning så vill jag helst se den nere under 110 SEK innan jag börjar bli intresserad av att agera mer konkret.

Jag tycker det är ett svårtolkat läge på börsen nu och uttrycket “Sell in May and Stay Away” känns väldigt relevant så det blir nog mest papperstrading med dessa kandidaterna. Jag har också lärt mig att om man sätter en trigger kurs som är låg med dagens mått mätt, så kan den utan problem hamna både 10 och 20% lägre ganska fort. Jag hoppas jag kan ha lite is i magen denna gången.

Det toppar

Idag sålde jag mina Beijer Ref för 210 SEK med 15% i vinst inklusive utdelning. Den har gått förvånansvärt bra på sista tiden och börjar närma sig ATH så jag tänkte att det i dessa tider kunde vara bra att säkra lite vinst. I och med att utdelningen har varit för året, så såg jag ingen anledning att stå kvar av det skälet heller.

20160419_Beijer Ref

Tittar man på historiken för de tre senaste åren så verkar det som att det finns regelbundna toppar och bottnar, så jag sätter ett litet larm på att köpa tillbaka dom om kursen letar sig neråt igen för jag tror på aktien som ett utdelningscase på lång sikt, men det skadar ju inte om man kan göra kursvinster också på vägen.

Utdelningstider

Nu har årets första utdelning bokförts på kontot och det var SEB som betalade ut den 31/3. På tur står Beijer Ref och Ratos nu i April, medan huvuddelen av innehavet har utdelning i maj.

20160406_Utdelning
Källa: Stefan Thelenius “Mina utdelningar

Den stora funderingen nu är givetvis hur utdelningen ska användas, och när… Med ett större fokus på utdelningspotential så är ett alternativ att öka i några av de befintliga innehaven och ett annat är att ta in en ny aktie med bra utdelning och/eller utdelningstillväxt. Jag har också tidigare funderat på hur börsen kan tänkas gå framöver och jag har gjort en notering om att det kan vara läge för någon form av Bear ETF.

Vi får väl se åt vilket håll vinden har blåst i slutet av maj och ta det därifrån. Fram till dess så har jag en förhoppningsorder på Coor Service Management med en giltighetstid fram till sista dagen för handel inklusive utdelning. Jag kan mycket väl tänka mig att köpa den efter utdelning också, men då till en mycket lägre kurs. Jag har noterat att många klassiska utdelare sjunker avsevärt mer än utdelningen på X-dagen, så det kan vara värt att fundera på om man ska plocka upp någon av dessa. Till exempel var Beijer Alma idag ner 20 SEK som mest efter en avskiljning av en utdelning på 9,50 SEK.

Reflektion över rapporterna

Nu har nästan alla bolag i portföljen rapporterat och det var väl lite blandad kompott.

20160225_Rapporter

Atlas Copco var som förväntat och även om det inte blir någon extrautdelning i år så ökade i alla fall den ordinarie utdelningen med 0,37 SEK till 6,30 SEK vilket givetvis är tacksamt. Direktavkastning med nuvarande GAV blir 3,27%.

HM:s rapport sa mig inte så mycket egentligen, men jag hade hoppats på en utdelningshöjning, men den står kvar på 9,75 SEK i år också vilket ger en direktavkastning på 3,08% för portföljen som den ser ut nu.

TeliaSonera var generellt sett ganska positiv, och att utdelningen planeras att sänkas kommer inte som någon överraskning. Det blir som lovat 3 SEK i år men en annan policy för nästa år. Även minimibeloppet 2 SEK är en ganska god avkastning och blir det mer, så blir det. Det som däremot var lite snopet var att dom delar upp utdelningen i två omgångar, det hade jag inte räknat med och det var inte i linje med mina planer. Årets utdelning motsvarar en direktavkastning på 7,34% och med 2 SEK i utdelning blir det 4,89%.

SEB kom med glädjande besked, både kursmässigt och utdelningsmässigt. Känns extra kul eftersom jag efter ett aktivt beslut valde att öka i SEB. En vecka senare ökade jag lite till. Utdelningen ökar med 0,50 SEK från 4,75 SEK till 5,25 SEK. Tackar, tackar! Direktavkastning 5,94%

Mycronic kom med en bra rapport, men kursen dök som en sten på rapportdagen. Dels tror jag att marknaden hade hoppats på en fantastisk rapport och en saftig extrautdelning, men där fick vi tji. Även om den ordinarie utdelningen nästan dubblades från 0,80 SEK till 1,50 SEK så minskade extrautdelningen med motsvarande summa så i slutänden blir det 4 SEK i år också precis som i fjol. Är nöjd med beslutet att sälja av lite till förmån för SEB. Min direktavkastning ligger på 7,43%.

Beijer Ref är en lite besynnerlig aktie att äga. Kursen gör stora omotiverade hopp både upp och ned och tittar man på omsättningen är den väldigt låg så den är svår att bedöma. Vad gäller rapporten så tycker jag att den ser bra ut och det mesta pekar i rätt riktning. Kursen steg 2,5% på rapporten men det gör de andra innehaven också så det är svårt att sia om det beror på rapporten eller dagsformen. Utdelningen höjdes från 5 SEK till 5,25 SEK vilket känns bra. Beijer Ref har alltid höjt eller bibehållit utdelningen sedan uppdelningen 2002. Min direktavkastning här är 2,8% men här ser jag en stor potential för en ökning med tiden.

Tobii rapporterade positiva signaler och minskar förlusten med ganska god marginal. Aktien har gjort en dykning i år, men återhämtade sig dagen efter rapporten och hade den 17/1 en fantastisk utveckling som slutade på 17,28%. Tobii lämnar ingen utdelning, och det är fullt rimligt då pengarna behövs inom bolaget.

Ratos rapporterade många småinvesteringar, och efter som kassan är stor så finns det gott om kulor kvar. Strategin som förmedlas är att det är lättare att skapa värdeökning i mindre bolag än i större och det är väl inte så mycket att argumentera mot. Jag hade hoppats på en utdelningsökning, vilket också var konsensusförväntningen, men slutligen stannade utdelningen på samma summa som i fjol, 3,25 SEK. För min del är det en direktavkastning på 6,82% så det är synd att klaga.

Diös rapporterade ett bättre resultat trots i princip oförändrade hyresintäkter vilket låter som en bra utveckling. Trots att vinst per aktie ökade med nästan 80% så kvarstår utdelningen på 2,85 SEK vilket ger mig en direktavkastning på 4,23%

Alimak rapporterade för första gången och det var spännande att ta del av rapporten. Då verksamheten har beroende både mot olja och mot Kina så har det givetvis påverkat resultatet och kursen har tyvärr fastnat en bit under mitt GAV men steg i alla fall på rapporten. Utdelningen föreslogs till 2 SEK vilket ger mig en direktavkastning på 2,16%. Någonstans hade jag läst att förväntningarna var 1,75 SEK så för mig var det en slags höjning. Jag har goda förhoppningar att detta bolag kan bli en rejäl utdelningshöjare när konjunkturen vänder eftersom de har en stor andel av intäkterna från eftermarknaden.

Kvar är Clas Ohlson som med sitt brutna räkenskapsår rapporterar i juni.

Rapportperiod för Q3

I delårsrapporterna finns det många siffror och begrepp, en hel del av dom säger mig inte så mycket men jag agerar ändå inte utifrån den nivån av ekonomisk information. Däremot kan man ganska snabbt få en uppfattning om det allmänna läget genom att studera hur man uttrycker sig när man beskriver resultatet. Ord som starkt, ökar och positivt tyder på en bra rapport medan ord som svagt, minskar, begränsad och negativt pekar på en sämre rapport. Sen kan man också kolla siffrorna. Om siffrorna inom parenteser (jämförelse med föregående år) är mindre än de siffrorna som står före så är det oftast ett gott tecken.

Summeringen på en generell nivå av de bolag i huvudportföljen som rapporterat denna veckan:

20/10 Inwido: Många “bra”, “starkt” och “ökar”. Alla siffror är högre än föregående år. Aktien  stängde på rapportdagen upp 7,81% så jag önskar att jag hade haft fler.

21/10 SEB: Här fokuserar man på kunderna och marknaden som påverkansfaktorer när man skriver “Increased uncertainty” och “Muted customer activity” på den negativa sidan, men det balanseras lite av “Strong asset quality and improved capital position”. Kursen sjönk med 4,35%.

21/10 Husqvarna: Rapporten har många förekomster av “increased”, “rose” men det finns även negativa uttryck i form av “will not meet” och “negative currency impact”. Q3 är inte ett starkt kvartal oavsett för Husqvarna men marknaden ville ner ganska rejält med 4,95%.

21/10 Mycronic: Här hittar man begrepp som “Healthy growth”,  “Strong” och “Exceeding”. Orderingången verkar vara det enda som är lite lägre, men å andra sidan är det få men dyra produkter som säljs så det kan säkert vara helt i sin ordning ändå. Vinst per aktie steg i alla fall från 0,34 SEK till 2,52 SEK så känns väl troligt att den fina direktavkastningen kvarstår. I ren kursutveckling så slutade dagen med 4,35% upp.

22/10 Beijer Ref. Nyckelformuleringar som “Fortsatt positiv trend”, “Stark utveckling” och “fortsatt expandering” är positiva signaler. Nu verkar det som om att detta inte kom som en överraskning eftersom aktien inte gjorde inte någon större kursrörelse efter rapporten till en början. Däremot gjorde den en kraftig negativ spik strax innan, så någon gjorde nog en bra resp. dålig affär Nu är det väldigt små affärer (mestadels <100 aktier) så då kanske man inte ska dra för stora slutsatser över några kronor upp eller ned men avstämningen blev i alla fall 2,79% upp.

22/10 Victoria Park:  I rapporten fastnar mina ögon på formuleringarna “god finansiell ställning”, “substansvärdet per stamaktie ökade” och “positiva utsikter”. Ser att A och B aktien rör sig lite olika, vilket är intressant men som jag inte direkt kan se orsaken till. Själv har jag preferensaktien och den är inte lika känslig antar jag för dagens rörelse skiljer sig inte direkt från de rörelser som den gjort under senaste tiden. För A-aktien blev det 1,77% upp, för B-aktien 0,35% ned och min preferensaktie slutade på 1,19% på den positiva skalan.

23/10 Diös: VD:n sammanfattar med “ett av sina starkaste”,  “högre nettouthyrning”  och “finansiellt starka”. Aktien har varit lite slumrande fram tills för några veckor sedan så den började smyga sig sakta uppåt. De har ökat antalet aktieägare som säkert lockas av den höga direktavkastningen (5,3%). Kanske kursen redan var justerad för det slutade på minus 0,25%

23/10 Sandvik: Lite svårtolkat tycker jag, men generellt är resultatet mycket högre men vad jag förstår beror det på hur man räknar engångskostnader.  Försäljningsutsikterna verkar dock vara låga. Kursen steg igår i linje med övriga börsen så min förhoppning var ju att Sandvik skulle ta ett steg tillbaka men även om den gjorde ett par dippar så blev det ändå uppåt. Jag sålde av mina minisar under en av dessa dippar så förlusten blev inom rimliga gränser.  Noterades 4,02% på plussidan vid dagens slut.

23/10 Kinnevik: “Net Asset Value … down”, “Strong balance sheet” och lite “growth” här och där säger mig inte så mycket. Jag var fundersam om nyheterna om Millicoms olämpliga utbetalningar skulle ligga Kinnevik i fatet eftersom de äger 38% i Millicom, men så verkade det inte på morgonen eftersom kursen stack i väg norrut. Dagsavslut på hela 6,37%!

23/10 Alimak: Rapporterade för första gången. Det var spännande att se vart det skulle ta vägen eftersom de fått köprekommendationer under sommaren och hösten utan att kursen har lyft något nämnvärt. Sammanfattningen innehåller lite blandade indikatorer som “Continued strong order growth”, “still under pressure” och “perform according to plan for the full year”. Även börsen var otydlig och dagen slutade 3,53% ned.

Den 23/10 var det en allmän glädjerusning på börsen efter att Kina sänkt styrräntan, så utvecklingen som beskrivs för respektive rapportdag blir kanske lite missvisande till förmån för de fyra sista bolagen.

Nästa vecka rapporterar Akelius, men eftersom det är preferensaktier så är det för mig inte lika intressant, så här sätter jag punkt för denna summering.

© 2019 Nya Nya Finans

Tema av Anders NorenUpp ↑

%d bloggare gillar detta: