Etikett: ALIG (sida 1 av 2)

Storstädning i huvudportföljen

Även om det skrivs lite väl sällan på bloggen så snurrar tankar och idéer på i samma takt som förut, det är bara det att jag inte riktigt hinner med att formulera dom till ord och meningar på bloggen. Jag lyssnar fortfarande på många poddar och läser många givande och inspirerande bloggar, så stort beröm till alla som skriver och pratar så att kunskaper, tankar och idéer förmedlas.

Det största som pågår nu i det ekonomiska perspektivet är att jag bestämt mig för att storstäda i Huvudportföljen Sleipner.

20161030

Det beror på flera saker. En del är att vi kommer att göra en längre resa framöver, och då behöver frigöra lite kapital. En annan del är att med utdelningsportföljens etablering, så har huvudportföljen kommit lite i skymundan rent mentalt, och vissa innehav finns nu i båda. Slutligen så har jag vid flera tillfällen tyckt att storbankens användarvänlighet lämnar mycket att önska, och att Nordnet och Avanza är så mycket enklare att använda. Både ekonomiskt, men även praktiskt och uppföljningsmässigt.

Strategin är att börja sälja av från huvudportföljen, de innehav där jag känner att jag inte har ett långsiktigt mål, och successivt föra ut pengar. Pengarna går till resan, men de som inte behövs där kommer att föras över till utdelningsportföljen i stället.

De affärer som gjorts hittills är att jag sålde av Arcam eftersom den förväntade utvecklingen inte kom i tid för mitt eget tålamod. Den sista höjningen på 15 SEK, var så pass marginell att jag är nöjd med den vinst som blev även om jag sålde för 286 SEK. Alimak, som jag ägt sedan IPO, rapporterade i veckan, och jag spekulerade i att det kunde bli positiva nyheter, och att det i så fall kunde innebära 8% upp som ett glädjeskutt. Säljordern sattes på 97,5 SEK och gick igenom på rapportdagen. Kursen var uppe över 100 SEK, men föll på fredagen tillbaka till 99,25 SEK så det kändes som en bra exit. Diös har inte haft några större kursrörelser, och med den negativa synen på fastighetsbranschen så känner jag inte att ett Norrlandsfokus är det bästa så de fick också gå under klubban.

På säljlistan finns även Atlas Copco som gett en bra avkastning. Några kronor till hoppas jag kan kramas ur i november, men än så länge har kursen inte nått målet.

Konsumentsidan med Clas Ohlson och HM är tråkigare affärer, och där känner jag att det inte finns så mycket uppsida i närtid, så dom ligger också ute för försäljning tillsammans med Ratos som haft sin sin sirapsgång alldeles för länge. HM äger jag även i utdelningsportföljen, med ett mycket bättre GAV så den utvecklingen är mycket roligare att titta på.

Tele2 kan också säljas, om den skulle göra ett litet ryck. Annars så är det okej att den ligger kvar ett tag till. Utdelningen är förhoppningsvis ett bra skäl till att behålla den fram till sommaren nästa år åtminstone.

Vad finns då kvar kan man ju undra…

De som får förtroendet att stanna i huvudportföljen är aktier med ett längre perspektiv och mindre tänkta courtagedrivande affärer. Här hittar vi B3IT och Tobii som båda två har fått påfyllning nyligen. MTG med sin satsning på e-sport behöver ett längre perspektiv, NIBE som är en stabil kursökare med tiden och slutligen SEB för principens skull.

Mer fokus kommer att läggas på utdelningsportföljen, som gått väldigt bra sedan sommaren och är upp med över 6%. Det är en bonus då tanken var att fokusera på utdelning och vara nöjd med nollutveckling mer eller mindre. Med en sammanlagd YoC på också 6% så känns det i alla fall som en väldigt bra kombination.

Utdelningssurfning

Tidigare nämnde jag att en del av utdelningen gick till att öka i det befintliga innehavet Diös, som då fortfarande handlades inklusive utdelning. Igår gick en annan order igenom då Alimak sjönk ner under 77 SEK och den handlas också inklusive utdelning då X-dagen är först 12/5. Alimaks rapport tyckte jag lät bra, även om bolaget “fortfarande hade utmaningar”. Detta tror jag är en blivande utdelningsaristokrat, även om det kan ta sin tid. Man får beakta att bolaget bara har funnits på börsen i knappt ett år.

Marknaden håller tydligen inte med och det är helt okej eftersom jag då kunde öka mitt innehav till en för mig attraktiv kurs. Årets utdelning ökar således med ytterligare en dryg procent.

Utdelning ger mer utdelning

På min lista över prioriterade köp finns bland annat att öka i Diös och i Alimak, och med årets första utdelning bokfört på kontot så blev det en ökning i Diös i förra veckan. Fastighetsbolaget Diös lämnade en positiv bild i samband med årsbokslutet och kursen har varit stabil under den senaste tiden. Med en direktavkastning på cirka 4,75% känns det bra att kunna köpa in sig före utdelningen då X-dagen är 27:e april. Att Swedbank håller med mig gör ju inte saken sämre.

Med detta tillskott ökade årets utdelning med 1,6%.

Alimak Group – Företagspresentation

Ett företag som det inte skrivs så mycket nyheter om är företaget Alimak Group som kom in på börsen förra året, så jag tänkte skriva en kort presentation av företaget för att öka på kännedomen om bolaget och aktien.

Alimak elevators

Enligt företagets egen webbsida beskrivs verksamheten enligt:

“Alimak Group är en ledande global industrikoncern som designar, utvecklar, tillverkar, distribuerar och utför underhåll av vertikala transportlösningar, framförallt baserade på kuggstångsdrift, men även linbaserade hissystem.”

Alimak började sin historia med att Alvar Lindmark grundar företaget 1948 efter att ha fått en murbruksupprörare patenterad. Detta följs av utveckling av hissar, arbetsplattformar och ställningar i flertalet utförande, bland annat en explosionssäker hiss! Under resans gång är det ett flertal samgåenden med liknande bolag utomlands och globalisering genom dotterbolag och försäljningskontor över hela världen. Verksamheten är idag indelad i fyra affärsområden: Industri, eftermarknadstjänster, bygg och uthyrning.

Det som idag är majoriteten av verksamheten är kuggstångshissar, bygghissar, arbetsplattformar och linhissar som säljs eller hyrs ut under varumärkena Alimak, Hek och Heis-Tek. En siffra från 31 december 2014 visar på att det finns 21 000 kuggstångshissar spridda över hela världen. Som komplement till produkterna finns en stor verksamhet inom eftermarknadstjänster, försäljning av begagnade hissar och uthyrningstjänster. En stor del av intäkterna kommer från denna delen och anses vara ganska stabila.

Alimak Group hade IPO 2015-06-17 med teckningskursen 93 SEK och stängde första dagen på 101,25 SEK vilket få anses som en ganska lyckad introduktion ändå. Sen kom det där med Grekland, oljan och Kina in i bilden och Alimak som har stora kopplingar till både oljeindustrin och till den kinesiska marknaden följde marknaden nedåt och låg innan rapporten på runt 80 SEK.

Bokslutskommunikén som kom 2016-02-25 visade att:

  • Orderingången ökade med 18 procent till 2 109,1 (1 789,7) miljoner kronor. I lokala valutor var ökningen 8 procent.
  • Intäkterna ökade med 17 procent till 2 036,3 (1 742,5) miljoner kronor. I lokala valutor ökade intäkterna med 7 procent.
  • Rörelseresultatet (EBIT) före jämförelse­störande poster ökade till 350,3 (316,9) miljoner kronor. I lokala valutor ökade EBIT till 343,9 (316,9) miljoner kronor.
  • Rörelsemarginalen (EBIT procent) före jämförelsestörande poster uppgick till 17,2 (18,2) procent. I lokala valutor var rörelsemarginalen 18,4 (18,2) procent.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 239,8 (309,5) miljoner kronor.
  • Vinst per aktie uppgick till 3,12 (1,07)* kronor.
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 2,00 SEK (0) per aktie för verksamhetsåret 2015.

Jag tycker att verksamheten och förutsättningarna stämmer bra med en långsiktig placering. Även om verksamheten bedrivs primärt inom byggsektorn så är den inte direkt kopplad till någon särskilt område då inriktningen är generell. Med stabila intäkter från eftermarknaden och med en historik av förvärv ser jag både en rimlig potential i avkastningen, men även en utdelningsaktie som bör ha goda förutsättningar för att öka utdelningen med tiden. Alimak kommer att få vara kvar i portföljen länge.

Reflektion över rapporterna

Nu har nästan alla bolag i portföljen rapporterat och det var väl lite blandad kompott.

20160225_Rapporter

Atlas Copco var som förväntat och även om det inte blir någon extrautdelning i år så ökade i alla fall den ordinarie utdelningen med 0,37 SEK till 6,30 SEK vilket givetvis är tacksamt. Direktavkastning med nuvarande GAV blir 3,27%.

HM:s rapport sa mig inte så mycket egentligen, men jag hade hoppats på en utdelningshöjning, men den står kvar på 9,75 SEK i år också vilket ger en direktavkastning på 3,08% för portföljen som den ser ut nu.

TeliaSonera var generellt sett ganska positiv, och att utdelningen planeras att sänkas kommer inte som någon överraskning. Det blir som lovat 3 SEK i år men en annan policy för nästa år. Även minimibeloppet 2 SEK är en ganska god avkastning och blir det mer, så blir det. Det som däremot var lite snopet var att dom delar upp utdelningen i två omgångar, det hade jag inte räknat med och det var inte i linje med mina planer. Årets utdelning motsvarar en direktavkastning på 7,34% och med 2 SEK i utdelning blir det 4,89%.

SEB kom med glädjande besked, både kursmässigt och utdelningsmässigt. Känns extra kul eftersom jag efter ett aktivt beslut valde att öka i SEB. En vecka senare ökade jag lite till. Utdelningen ökar med 0,50 SEK från 4,75 SEK till 5,25 SEK. Tackar, tackar! Direktavkastning 5,94%

Mycronic kom med en bra rapport, men kursen dök som en sten på rapportdagen. Dels tror jag att marknaden hade hoppats på en fantastisk rapport och en saftig extrautdelning, men där fick vi tji. Även om den ordinarie utdelningen nästan dubblades från 0,80 SEK till 1,50 SEK så minskade extrautdelningen med motsvarande summa så i slutänden blir det 4 SEK i år också precis som i fjol. Är nöjd med beslutet att sälja av lite till förmån för SEB. Min direktavkastning ligger på 7,43%.

Beijer Ref är en lite besynnerlig aktie att äga. Kursen gör stora omotiverade hopp både upp och ned och tittar man på omsättningen är den väldigt låg så den är svår att bedöma. Vad gäller rapporten så tycker jag att den ser bra ut och det mesta pekar i rätt riktning. Kursen steg 2,5% på rapporten men det gör de andra innehaven också så det är svårt att sia om det beror på rapporten eller dagsformen. Utdelningen höjdes från 5 SEK till 5,25 SEK vilket känns bra. Beijer Ref har alltid höjt eller bibehållit utdelningen sedan uppdelningen 2002. Min direktavkastning här är 2,8% men här ser jag en stor potential för en ökning med tiden.

Tobii rapporterade positiva signaler och minskar förlusten med ganska god marginal. Aktien har gjort en dykning i år, men återhämtade sig dagen efter rapporten och hade den 17/1 en fantastisk utveckling som slutade på 17,28%. Tobii lämnar ingen utdelning, och det är fullt rimligt då pengarna behövs inom bolaget.

Ratos rapporterade många småinvesteringar, och efter som kassan är stor så finns det gott om kulor kvar. Strategin som förmedlas är att det är lättare att skapa värdeökning i mindre bolag än i större och det är väl inte så mycket att argumentera mot. Jag hade hoppats på en utdelningsökning, vilket också var konsensusförväntningen, men slutligen stannade utdelningen på samma summa som i fjol, 3,25 SEK. För min del är det en direktavkastning på 6,82% så det är synd att klaga.

Diös rapporterade ett bättre resultat trots i princip oförändrade hyresintäkter vilket låter som en bra utveckling. Trots att vinst per aktie ökade med nästan 80% så kvarstår utdelningen på 2,85 SEK vilket ger mig en direktavkastning på 4,23%

Alimak rapporterade för första gången och det var spännande att ta del av rapporten. Då verksamheten har beroende både mot olja och mot Kina så har det givetvis påverkat resultatet och kursen har tyvärr fastnat en bit under mitt GAV men steg i alla fall på rapporten. Utdelningen föreslogs till 2 SEK vilket ger mig en direktavkastning på 2,16%. Någonstans hade jag läst att förväntningarna var 1,75 SEK så för mig var det en slags höjning. Jag har goda förhoppningar att detta bolag kan bli en rejäl utdelningshöjare när konjunkturen vänder eftersom de har en stor andel av intäkterna från eftermarknaden.

Kvar är Clas Ohlson som med sitt brutna räkenskapsår rapporterar i juni.

Munter fredagkväll

Dagens kursuppgång var lika efterlängtad som tacosen så här på fredagskvällen. Med en uppgång på prick 3% så tror jag det är den enskilt största dagsökningen i huvudportföljen hittills. Roligaste är att se att några MINI L ERIC i Arild-portföljen idag var upp 60%. Blev sugen på att sälja, men stålsatte mig för att se om dom kan nå min målkurs på ERIC B som jag har satt på 83 SEK. Nu är det ganska få som jag har, annars hade jag nog inte vågat behålla dom efter en sådan här bra dag.

Det fanns också äntligen lite information om det mest anonyma bolaget i huvudportföljen, Alimak. Visst är kuggstångshissar och sånt inte särskilt nyhetsdrivande, men eftersom det är ett nytt bolag med IPO under 2015 så har jag haft det svårt att få någon uppfattning om det går bra eller dåligt. På Placera finns nyheten i sin helhet, men nedanstående klipp summerar läget:

“Oron som skakat börserna de senaste månaderna fokuseras huvudsakligen till Kina och till det fallande oljepriset. Det är två områden som tyvärr träffar Alimak mitt i prick. Bolaget genererar övergripande knappt 30 procent av sina intäkter i Asien och exponeringen mot olje- och gasindustrin är också stor.”

Kanske det finns hopp även här, och att köpare vågar sig tillbaka till bolaget.

Färgskiftning i uppföljningen

På lunchen tittade jag till ställningarna och kunde till min glädje konstatera att ytterligare två aktier tippat över nollan och hamnat på plus idag. Nu är det sju gröna pilar i Excel mot åtta röda och portföljen i sin helhet är inte långt från breakeven.

20151104_Alimak

20151104_Inwido

Äldre inlägg

© 2019 Nya Nya Finans

Tema av Anders NorenUpp ↑

%d bloggare gillar detta: