Preferensaktier

Listan nedan tar upp preferensaktier och deras X-datum (Datum då aktien handlas utan utdelning).
Senaste uppdateringen är 2016-06-22 och tar upp framtida datum i de fall de är angivna på Avanza.

Preferensaktier

Portföljer som används av familjen Finans

portföljer2