Portföljer som används av familjen Finans

Excelmall för test och laboration

Här finns en mall av det Excelark som jag använder för uppföljning. Att skapa ett nytt och därmed ge lite bättre instruktioner verkar jag gå bet på, eftersom nyare versioner av Excel inte fungerar likadant. Så mallen erbjuds As-Is och utan support till den som är lite klurig och kunnig.

Instruktioner beskrivs i viss mån i inläggen Aktiekurser till Excel Del 1 och Del 2.

Mall med macro

Mall utan macro