I maj genomfördes följande transaktioner:

Aage
Sålt: Handelsbanken, Troax (minskat)
Köpt: Turbos…
Utdelningar: Assa, Troax, Karo, Tele2, Scandi Standard, Kinnevik

Nora
Sålt: –
Köpt: Indecap Q30
Utdelningar: Ework, Coor, Corem, Xano, Investor, Kinnevik

Börsen har varit volatil och tyvärr lockades jag att göra ett klipp med Turbowarranter i min egen Aageportfölj. Det har inte lyckats så bra eftersom jag var för tidigt på bollen, men det finns hopp om återhämtning om vi sett botten eftersom jag har några kvar och juni startade starkt. Månaden har bjudit på fina uppgångar för GomSpace och Troax, även om just rymdbolaget innebär en återhämtning så är det i alla fall positivt jämfört med tidigare. Lite Troax fick gå under klubban för att finansiera nyemissionen i Karo Pharma. I redovisningen har jag räknat in BTA:erna i innehavet, även om emissionen inte är slutförd. Genovis är fortsatt stark och behåller fågelplatsen, på delad andra plats räknar jag Kinnevik och Tele2. Månadens fisk, bortsett från Turbowarranterna,  är fortfarande CLX som repat sig hyggligt sedan förra månaden.

Nora har däremot tuffat på uppåt, och trots den jobbiga avslutningen på maj är portföljen upp med över 2%. Bäst har Xano gått, men även Bactiguard och Sectra har gett fina siffror. Fågelpositionen hos Nora har befästs av Xano som gått från 65% till över 100% inklusive utdelning väldigt starkt på sistone. På botten hittar vi fortfarande Tobii, men det är nästan jämt skägg med Duroc som inte levde upp till kurserna som lockade till köp tidigare i år.

Portföljernas nuvarande innehav och tänkta målinnehav:

 

 

 

 

 

(För Noras portfölj markeras bolag från Allbrights Gröna lista i grönt, och från gula listan med gult).

I ett inlägg har jag beskrivit uppstarten och förutsättningarna för två jämförbara portföljer som fått namnen Aage och Nora. Utgångsläget är att 500 kronor avsätts per månad och inköpen görs utifrån en fastställd plan baserat på två till tre av de 6 aktier som haft sämst utveckling under den senaste månaden. Avstämningen sker sista handelsdagen varje månad.