TYVÄRR BESKRIVER DETTA INLÄGGET EN LÖSNING SOM INTE LÄNGRE FUNGERAR DÅ MSN MONEY LADES NER. JAG HAR TYVÄRR INGEN ALTERNATIV LÖSNING SOM JAG KAN PRESENTERA I NULÄGET.

Jag har själv en hyggligt fungerande lösning som bara fungerar på PC med hjälp av “Hämta data från webb” importerar mina bevakningslistor från Avanza. När jag försöker beskriva det så fungerar det inte likadant för nya webbfrågor, och det enda som jag kan se är att jag har fått med mig en äldre komponent/modul från Office 2007 som jag använde från början. Om någon löser det, så får ni gärna skicka en notis.

Det jag enda jag kan erbjuda är mitt Exceldokument som mall för den som vill laborera vidare. Det är inte enkelt om man inte kan Excel, och det kan vara svårt att förstå hur jag har tänkt. Laborera gärna och prova dig fram, men jag har svårt att ge support eftersom jag förstår att det är skillnad mellan olika versioner av Excel och mellan PC och Mac.

Mallen finns med och utan makro på sidan Arkiv.

Nedan följer ursprungsinlägget. Det som är i kursiv text fungerar inte, men längre ned kommer ett avsnitt om valutakurser som fungerar (än så länge).

I föregående inlägg beskrev jag problematiken med mitt uppföljningsdokument i och med byte från PC till Mac. Jag har hela tiden haft i bakhuvudet att det var ganska beroende av Nordnet och deras design och att det förmodligen kommer att förändras inom kort, så en ny lösning skulle nog behövas oavsett eftersom mitt Excelark var lite rörigt och inkonsekvent.

20161126_excel

Nu har jag nog kommit till en lösning som funkar både för PC och Mac, Excel 2007 och Excel 2016, hemma och på jobbet. Det är fortfarande lite handpåläggning och några specialare, men den senaste veckan har det fungerat stabilt så jag tänkte försöka beskriva hur jag har gått till väga på en övergripande nivå. Inlägget ska ses som inspiration och idéväckare och inte som en komplett instruktion. För att lyckas behöver man nog en hel del baskunskaper om Excel, datorer och börsen. Alla detaljer och “om och men” är inte med så jag rekommenderar att använda Google om ni vill fördjupa er, annars blir dessa inlägg nog aldrig färdiga. Inlägget blir i två delar för att inte bli för mastigt. Denna första del handlar om att få in all data i Excel, och del 2 om hur man sedan kan använda det.

Utgångspunkten har varit att hämta kursdata via den inbyggda funktionen att göra en databasfråga mot MSN Money. Jag gjorde detta i Excel 2007 och där finns funktionen med i standardinstallationen. I nyare versioner så verkar det som att man får hämta hem databasfrågan själv.

Som förberedelser har jag listat alla aktier som jag följer upp i en separat flik. Jag har valt att lista dom per portfölj, även om vissa aktier ingår i flera portföljer. På det viset är det lättare att få en överblick att alla är med, om man lägger till eller tar bort någon. Vilka Tickers som man ska använda varierar och här har det varit lite pyssel att få till. Vanligtvis används enkla Tickers för amerikanska och finska aktier, men det har varit lite svårt för vissa aktier. Framför allt de som handlas på flera olika börser, till exempel AstraZeneca. Utgångsläget är att starta med hur dom redovisas på MSN Money vilket fungerar oftast men med några undantag.

20161126_ticker_msn

Min slutsats hittills är:

Amerikanska aktier: Använd Tickern (AAPL), om det ger konstiga resultat använd då ISIN-koden (US0378331005).
Svenska aktier: Använd Stockholm:ATCO/B (Observera utan mellanslag), om det ger konstiga resultat använd då ISIN-koden (Stockholm:SE0006886768)
Finska aktier: Använd Ticken (FORTUM)
Norska aktie: Använd Oslo:MHG

Nedan kan ni se ett exempel på hur listningen kan se ut med alla varianter beskrivna ovan. Jag upplevde en begränsning med max 60 Tickers i en fråga, så  i praktiken har jag tre flikar för att få med alla som jag är intresserad av.

20161126_tickers

Nästa steg är att skapa databasfrågan i Excel och infoga resultatet på en flik, med indata från flikarna med Tickers.

20161126_databasfragan

20161126_fraga1  20161126_fraga2

Resultatet blir en lista med kursdata. Jag har tre sidor med Tickers och upprepar alltså frågan tre gånger med olika parametrar så att jag i praktiken får tre listor under varandra.

20161126_kursdata

Nästa steg är att hämta valutakurser, eftersom kurserna är i olika valutor. Här har jag använt mig av Nordnet eftersom den delen funkade sedan tidigare. Det finns andra källor och principerna borde vara desamma oavsett vad man väljer. Jag fortsätter att jobba i Excel för PC eftersom Excel för Mac saknar funktionen att skapa en ny fråga via “hämta data från webb”. Länken jag använder är: https://www.nordnet.se/mux/web/marknaden/varlden/valutor.html

Tyvärr finns inte CAD/SEK med direkt, så jag har valt att göra en omräkning via EUR/CAD till EUR/SEK och lagra manuellt på samma flik som resultatet av databasfrågan.

20161126_valuta

Resultatet blir en ganska rörig mängd data på totalt 300 rader, så jag infogar det på en separat flik. Nedan visas ett klipp med den relevanta delen.

20161126_valutaresultat

Nu har vi allt data som vi behöver i olika flikar i Excelarket, och i del 2 ska jag försöka beskriva hur jag sedan använder dom.

  1. En eller flera flikar med Tickers för de aktier som är av intresse
  2. En flik med hämtad kursdata för alla Tickers
  3. En flik med valutakurser

För att uppdatera väljer man att högerklicka i tabellerna för det hämtade datat. Jag har gjort ett enkelt makro som utför alla hämtningar efter varandra, men det är inte nödvändigt för funktionen som sådan.

-> Del 2