Månad: november 2016

Aktiekurser till Excel – Del 2

Detta inlägg är en direkt fortsättning på föregående inlägg om hur jag får in aktiekurser till Excel.

Nu när vi har tillgång till data handlar det om att vända och vrida på det vi har så att vi kan använda det till olika listor och uträkningar.

20161126_kub

I mitt fall har jag de olika portföljerna listade, och på sidan Aage vs. Nora så har jag redovisat det formatet tidigare. Formeln för att hämta aktuell kurs fås genom att använda Excelformeln LETARAD (Eng. VLOOKUP) och peka på fliken med kursdata.

Formeln ska läsas så här: “Kolla i ruta A3 på denna fliken och leta efter samma innehåll på fliken Kursdata i området kolumn A till D. När man får en träff i kolumn A, returneras det som står i kolumn 4.”

Det är alltså väldigt viktigt att det står exakt lika i dina egna listor som i det hämtade datat! I MSN Moneys fall är det ett mellanslag efter bolagsnamnet som måste vara med i de egna listorna.

20161126_fomelletarad2

20161126_fomelletaradsvar
I de fall kursen är i valutan SEK, så är det enkelt eftersom ingen omräkning behöver ske. I fallet med utländska aktier vill jag ha utveckling, GAV, utdelning med mera uttryckt i SEK så då behöver en omräkning ske. Så skillnaden i tabellen är att jag har två kolumner, en för kurs i ursprungsvaluta och en kolumn för värdet i SEK. Detta kan man med all säkerhet göra enklare eller på annat sätt, men så här har jag gjort.

Formeln ska läsas så här: “Multiplicera kursen med det valutapar som finns i ruta J100. Leta efter samma innehåll (EUR/SEK) på fliken Valuta i området kolumn A till N och returnera värdet i kolumn 4. Multiplicera sedan detta med antalet aktier”

20161126_valutaomrakning4

20161126_valutaomrakning3

Det blev mycket bilder och ganska lite text, men jag hoppas ändå att det ger lite tips och idéer på hur man kan använda data och Excel. Jag har personligen fler saker som jag hämtar och använder till olika saker, men detta är det viktigaste och det som man kommer längst med. Lite mer finputs kan behövas för att allt ska funka tip-top, till exempel hur man hanterar fält som är tomma eller lika med 0 eftersom det kan skapa fel i beräkningar.

För min del handlar det nu om att jag med ganska enkla medel kan öppna mitt Excelark, hämta aktuella kurser och se hur jag ligger till. Olika beräkningar görs, och det ger mig en snabb överblick över alla portföljers status. Kursdata är fördröjt med 15 minuter, men i mitt fall så gör det ingenting eftersom jag inte handlar utifrån Excelinformationen.

Aktiekurser till Excel – Del 1

TYVÄRR BESKRIVER DETTA INLÄGGET EN LÖSNING SOM INTE LÄNGRE FUNGERAR DÅ MSN MONEY LADES NER. JAG HAR TYVÄRR INGEN ALTERNATIV LÖSNING SOM JAG KAN PRESENTERA I NULÄGET.

Jag har själv en hyggligt fungerande lösning som bara fungerar på PC med hjälp av “Hämta data från webb” importerar mina bevakningslistor från Avanza. När jag försöker beskriva det så fungerar det inte likadant för nya webbfrågor, och det enda som jag kan se är att jag har fått med mig en äldre komponent/modul från Office 2007 som jag använde från början. Om någon löser det, så får ni gärna skicka en notis.

Det jag enda jag kan erbjuda är mitt Exceldokument som mall för den som vill laborera vidare. Det är inte enkelt om man inte kan Excel, och det kan vara svårt att förstå hur jag har tänkt. Laborera gärna och prova dig fram, men jag har svårt att ge support eftersom jag förstår att det är skillnad mellan olika versioner av Excel och mellan PC och Mac.

Mallen finns med och utan makro på sidan Arkiv.

Nedan följer ursprungsinlägget. Det som är i kursiv text fungerar inte, men längre ned kommer ett avsnitt om valutakurser som fungerar (än så länge).

I föregående inlägg beskrev jag problematiken med mitt uppföljningsdokument i och med byte från PC till Mac. Jag har hela tiden haft i bakhuvudet att det var ganska beroende av Nordnet och deras design och att det förmodligen kommer att förändras inom kort, så en ny lösning skulle nog behövas oavsett eftersom mitt Excelark var lite rörigt och inkonsekvent.

20161126_excel

Nu har jag nog kommit till en lösning som funkar både för PC och Mac, Excel 2007 och Excel 2016, hemma och på jobbet. Det är fortfarande lite handpåläggning och några specialare, men den senaste veckan har det fungerat stabilt så jag tänkte försöka beskriva hur jag har gått till väga på en övergripande nivå. Inlägget ska ses som inspiration och idéväckare och inte som en komplett instruktion. För att lyckas behöver man nog en hel del baskunskaper om Excel, datorer och börsen. Alla detaljer och “om och men” är inte med så jag rekommenderar att använda Google om ni vill fördjupa er, annars blir dessa inlägg nog aldrig färdiga. Inlägget blir i två delar för att inte bli för mastigt. Denna första del handlar om att få in all data i Excel, och del 2 om hur man sedan kan använda det.

Utgångspunkten har varit att hämta kursdata via den inbyggda funktionen att göra en databasfråga mot MSN Money. Jag gjorde detta i Excel 2007 och där finns funktionen med i standardinstallationen. I nyare versioner så verkar det som att man får hämta hem databasfrågan själv.

Som förberedelser har jag listat alla aktier som jag följer upp i en separat flik. Jag har valt att lista dom per portfölj, även om vissa aktier ingår i flera portföljer. På det viset är det lättare att få en överblick att alla är med, om man lägger till eller tar bort någon. Vilka Tickers som man ska använda varierar och här har det varit lite pyssel att få till. Vanligtvis används enkla Tickers för amerikanska och finska aktier, men det har varit lite svårt för vissa aktier. Framför allt de som handlas på flera olika börser, till exempel AstraZeneca. Utgångsläget är att starta med hur dom redovisas på MSN Money vilket fungerar oftast men med några undantag.

20161126_ticker_msn

Min slutsats hittills är:

Amerikanska aktier: Använd Tickern (AAPL), om det ger konstiga resultat använd då ISIN-koden (US0378331005).
Svenska aktier: Använd Stockholm:ATCO/B (Observera utan mellanslag), om det ger konstiga resultat använd då ISIN-koden (Stockholm:SE0006886768)
Finska aktier: Använd Ticken (FORTUM)
Norska aktie: Använd Oslo:MHG

Nedan kan ni se ett exempel på hur listningen kan se ut med alla varianter beskrivna ovan. Jag upplevde en begränsning med max 60 Tickers i en fråga, så  i praktiken har jag tre flikar för att få med alla som jag är intresserad av.

20161126_tickers

Nästa steg är att skapa databasfrågan i Excel och infoga resultatet på en flik, med indata från flikarna med Tickers.

20161126_databasfragan

20161126_fraga1  20161126_fraga2

Resultatet blir en lista med kursdata. Jag har tre sidor med Tickers och upprepar alltså frågan tre gånger med olika parametrar så att jag i praktiken får tre listor under varandra.

20161126_kursdata

Nästa steg är att hämta valutakurser, eftersom kurserna är i olika valutor. Här har jag använt mig av Nordnet eftersom den delen funkade sedan tidigare. Det finns andra källor och principerna borde vara desamma oavsett vad man väljer. Jag fortsätter att jobba i Excel för PC eftersom Excel för Mac saknar funktionen att skapa en ny fråga via “hämta data från webb”. Länken jag använder är: https://www.nordnet.se/mux/web/marknaden/varlden/valutor.html

Tyvärr finns inte CAD/SEK med direkt, så jag har valt att göra en omräkning via EUR/CAD till EUR/SEK och lagra manuellt på samma flik som resultatet av databasfrågan.

20161126_valuta

Resultatet blir en ganska rörig mängd data på totalt 300 rader, så jag infogar det på en separat flik. Nedan visas ett klipp med den relevanta delen.

20161126_valutaresultat

Nu har vi allt data som vi behöver i olika flikar i Excelarket, och i del 2 ska jag försöka beskriva hur jag sedan använder dom.

  1. En eller flera flikar med Tickers för de aktier som är av intresse
  2. En flik med hämtad kursdata för alla Tickers
  3. En flik med valutakurser

För att uppdatera väljer man att högerklicka i tabellerna för det hämtade datat. Jag har gjort ett enkelt makro som utför alla hämtningar efter varandra, men det är inte nödvändigt för funktionen som sådan.

-> Del 2

 

 

En milstolpe har passerats

Nu med det amerikanska presidentvalet har en milstolpe till passerats i den långsiktiga planen som jag försöker följa för de kommande 4-5 åren.

20161112_milsten

Utgångspunkten var att det skulle vara en lokal lågpunkt i slutet av oktober och att det kommer en kortare uppgångsperiod under cirka ett år. För min del handlar det om att utdelningsportföljen Njal nu är i princip fullinvesterad. Jag har cirka 10% likvider kvar, men har inte vågat gå in med dom än eftersom reaktionerna efter presidentvalet var ganska märkliga. Först upp, men nu i slutet av veckan så har det varit lite blandad kompott och jag avvaktar lite. Bortsett från Novo Nordisk så känner jag mig nöjd med placeringarna med den horisont som jag har, så jag är sugen på att bita i det sura äpplet och ta förlusten i Novo och se mig om efter ett bättre alternativ. Med facit i hand hade det varit smakligt att sälja av dagen efter presidentvalet då aktien fick ett rejält uppsving när Clintonhotet avvärjdes, men jag var inte tillräckligt beslutsam.

Buy-and-Hold portföljen Nocke är nu klar och läggs i malpåse fram till pensionen. Tanken med den är att jag tagit fasta på de gånger man läst om stora bolag och konstaterat “tänk om man köpt HM 1974, då skulle man haft … kronor nu”. Valet har fallit på enbart amerikanska bolag som jag tror kommer att ha en starkare position i världsekonomin över tiden. Portföljen finns också på Shareville och jag har uppdaterat länken i sidhuvudet så att båda Sharevilleportföljerna finns med där.

Avsäljningen i Huvudportföljen Sleipner fortsätter enligt plan. Senast var det Atlas Copco som såldes med en trevlig vinst. Lägligt nog så sköt kursen i höjden dagen innan slutbetalningen till julresan inföll, så de extra kronorna kom väl till pass. Med ett GAV på 192,40 SEK och en försäljning på 247,50 SEK är det en fantastisk utveckling för ett verkstadsbolag. Nu hoppas jag att konsumentsegmentet kan få sig en uppryckare så att jag kan avyttra även Clas Ohlson och HM. Där är det inte frågan om någon vinst, utan mer om att begränsa förlusten tyvärr.

I allt detta har jag både varit sjuk, och samtidigt försökt konvertera till Appleprodukter, vilket båda var för sig har varit lite svåra att hantera. Den största stötestenen nu är att mitt magiska Excelark som hämtar kursdata, valutakurser med mera via web-frågor, inte fungerar i Excel för Mac. Egentligen är det en pytteliten detalj som det faller på, men vad jag kan se så är det kört. Majoriteten av datat hämtas från Nordnet då formatteringen är lättast att importera, men då krävs det att jag först väljer “Redigera fråga” för att kunna logga in och komma åt mina personliga listor. Därefter kör jag mitt makro som hämtar alla data. I Excel för Mac finns inte den möjligheten att redigera frågan, och då kan jag inte logga in. Alltså kommer jag inte åt mina sparade listor.

Om någon har en lösning på vart man kan hitta alla kursdata i en eller flera listor utan att vara inloggad, så tar jag tacksamt emot det. Svenska kurser är enklare, men på Nordnet har jag en egen lista med mina amerikanska, danska, finska och norska innehav. Det gör att den listan är ganska kort och jag slipper tanka alla kurser från alla dessa börser. I praktiken kan jag tänka mig lite handpåläggning eftersom det egentligen bara behöver ske en gång om dagen.

Nu blir det lite avvaktande inställning till börsen ett tag när det stora orosmomentet västerut har avgjorts. Vad ska vi nu oroa oss för, kan det vara valet i Italien som kan skapa lite ny oro för världens börser? För en sak kan man nog vara säker på, det finns alltid något att oroa sig för…

© 2019 Nya Nya Finans

Tema av Anders NorenUpp ↑

%d bloggare gillar detta: