Så här på sommaren har jag lyssnat en hel del på poddar, och en sak som slagit mig är att mycket handlar om perspektiv. Som relativt färsk investerare så saknar jag givetvis ett historisk perspektiv, men jag inser att det har stor betydelse.

För enkelhetens skull har jag valt Atlas Copco som exempel. Den som köpte ATCO B i slutet av juni 2011 måste i det korta perspektivet upplevt en stor besvikelse när kursen gick från 155 SEK till 114 SEK över sommaren. Jag kan anta att några kände att det var trist och sålde av och tog förlusten.

ATCO_2011

Om man däremot hade lutat sig tillbaka och tänkt att innehavet är långsiktigt och att det gäller bara att ha lite is i magen hade i April 2015 kunnat se tillbaka på nästan 100 SEK utveckling per aktie.

När man tittar lite på historiska data så är många nedåtgående kurvor ganska små om man zoomar ut över en tillräckligt lång tidshorisont. Något att tänka på när det inte går som man har tänkt sig.

ATCO_2016