Månad: februari 2016 (sida 1 av 3)

Barnportföljerna – Februari

Idag placerades de sista ordrarna i barnens portföljer för den här månaden. Överlag har portföljerna gått plus i lite olika utsträckning, medan OMXS30 ligger runt 0 och här bidrar nog den förhållandevis starka uppgången i verkstadssektorn till övertaget.

För Ask blev det denna månaden inköp i SKF och Volvo och i Narfe lades månadens insats till kassan, samtidigt som den liggande låga ordern i AT&T justerades till omfattning och giltighetstid. Att den skulle slå in känns mer och mer avlägset för varje dag som går då AT&T inte har legat så högt sedan maj 2013.

20160229_Ask

För Atle så gick vi in med låga ordrar i CybAero som sjönk på rapporten samt att vi köpte in oss i Gaming Corps som ligger lågt, förmodligen på grund av förseningar i spelet The Descendants vars introduktion skjutits på till i slutet av mars. I Nare la vi en ny låg order på W.P Carey och avvaktar om kursen gör en dipp till som den gjorde tidigare.

20160229_Atle

Arnevi ökade i Stora Enso och i Noss är det kassabyggande med en låg order i Disney som chansning. Vi hade dessutom en diskussion om solenergi vs. vindkraft och kom fram till att vindkraft förmodligen var mer realistiskt i närtid. Beslutet blev att sluta bevaka Etrion och istället föra in Arise på bevakningslistan. Inga inköp har gjorts i någon av dessa, så i praktiken innebär det inga förändringar i portföljen.

20160229_Arnevi

 

Alimak Group – Företagspresentation

Ett företag som det inte skrivs så mycket nyheter om är företaget Alimak Group som kom in på börsen förra året, så jag tänkte skriva en kort presentation av företaget för att öka på kännedomen om bolaget och aktien.

Alimak elevators

Enligt företagets egen webbsida beskrivs verksamheten enligt:

“Alimak Group är en ledande global industrikoncern som designar, utvecklar, tillverkar, distribuerar och utför underhåll av vertikala transportlösningar, framförallt baserade på kuggstångsdrift, men även linbaserade hissystem.”

Alimak började sin historia med att Alvar Lindmark grundar företaget 1948 efter att ha fått en murbruksupprörare patenterad. Detta följs av utveckling av hissar, arbetsplattformar och ställningar i flertalet utförande, bland annat en explosionssäker hiss! Under resans gång är det ett flertal samgåenden med liknande bolag utomlands och globalisering genom dotterbolag och försäljningskontor över hela världen. Verksamheten är idag indelad i fyra affärsområden: Industri, eftermarknadstjänster, bygg och uthyrning.

Det som idag är majoriteten av verksamheten är kuggstångshissar, bygghissar, arbetsplattformar och linhissar som säljs eller hyrs ut under varumärkena Alimak, Hek och Heis-Tek. En siffra från 31 december 2014 visar på att det finns 21 000 kuggstångshissar spridda över hela världen. Som komplement till produkterna finns en stor verksamhet inom eftermarknadstjänster, försäljning av begagnade hissar och uthyrningstjänster. En stor del av intäkterna kommer från denna delen och anses vara ganska stabila.

Alimak Group hade IPO 2015-06-17 med teckningskursen 93 SEK och stängde första dagen på 101,25 SEK vilket få anses som en ganska lyckad introduktion ändå. Sen kom det där med Grekland, oljan och Kina in i bilden och Alimak som har stora kopplingar till både oljeindustrin och till den kinesiska marknaden följde marknaden nedåt och låg innan rapporten på runt 80 SEK.

Bokslutskommunikén som kom 2016-02-25 visade att:

 • Orderingången ökade med 18 procent till 2 109,1 (1 789,7) miljoner kronor. I lokala valutor var ökningen 8 procent.
 • Intäkterna ökade med 17 procent till 2 036,3 (1 742,5) miljoner kronor. I lokala valutor ökade intäkterna med 7 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) före jämförelse­störande poster ökade till 350,3 (316,9) miljoner kronor. I lokala valutor ökade EBIT till 343,9 (316,9) miljoner kronor.
 • Rörelsemarginalen (EBIT procent) före jämförelsestörande poster uppgick till 17,2 (18,2) procent. I lokala valutor var rörelsemarginalen 18,4 (18,2) procent.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 239,8 (309,5) miljoner kronor.
 • Vinst per aktie uppgick till 3,12 (1,07)* kronor.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 2,00 SEK (0) per aktie för verksamhetsåret 2015.

Jag tycker att verksamheten och förutsättningarna stämmer bra med en långsiktig placering. Även om verksamheten bedrivs primärt inom byggsektorn så är den inte direkt kopplad till någon särskilt område då inriktningen är generell. Med stabila intäkter från eftermarknaden och med en historik av förvärv ser jag både en rimlig potential i avkastningen, men även en utdelningsaktie som bör ha goda förutsättningar för att öka utdelningen med tiden. Alimak kommer att få vara kvar i portföljen länge.

Reflektion över rapporterna

Nu har nästan alla bolag i portföljen rapporterat och det var väl lite blandad kompott.

20160225_Rapporter

Atlas Copco var som förväntat och även om det inte blir någon extrautdelning i år så ökade i alla fall den ordinarie utdelningen med 0,37 SEK till 6,30 SEK vilket givetvis är tacksamt. Direktavkastning med nuvarande GAV blir 3,27%.

HM:s rapport sa mig inte så mycket egentligen, men jag hade hoppats på en utdelningshöjning, men den står kvar på 9,75 SEK i år också vilket ger en direktavkastning på 3,08% för portföljen som den ser ut nu.

TeliaSonera var generellt sett ganska positiv, och att utdelningen planeras att sänkas kommer inte som någon överraskning. Det blir som lovat 3 SEK i år men en annan policy för nästa år. Även minimibeloppet 2 SEK är en ganska god avkastning och blir det mer, så blir det. Det som däremot var lite snopet var att dom delar upp utdelningen i två omgångar, det hade jag inte räknat med och det var inte i linje med mina planer. Årets utdelning motsvarar en direktavkastning på 7,34% och med 2 SEK i utdelning blir det 4,89%.

SEB kom med glädjande besked, både kursmässigt och utdelningsmässigt. Känns extra kul eftersom jag efter ett aktivt beslut valde att öka i SEB. En vecka senare ökade jag lite till. Utdelningen ökar med 0,50 SEK från 4,75 SEK till 5,25 SEK. Tackar, tackar! Direktavkastning 5,94%

Mycronic kom med en bra rapport, men kursen dök som en sten på rapportdagen. Dels tror jag att marknaden hade hoppats på en fantastisk rapport och en saftig extrautdelning, men där fick vi tji. Även om den ordinarie utdelningen nästan dubblades från 0,80 SEK till 1,50 SEK så minskade extrautdelningen med motsvarande summa så i slutänden blir det 4 SEK i år också precis som i fjol. Är nöjd med beslutet att sälja av lite till förmån för SEB. Min direktavkastning ligger på 7,43%.

Beijer Ref är en lite besynnerlig aktie att äga. Kursen gör stora omotiverade hopp både upp och ned och tittar man på omsättningen är den väldigt låg så den är svår att bedöma. Vad gäller rapporten så tycker jag att den ser bra ut och det mesta pekar i rätt riktning. Kursen steg 2,5% på rapporten men det gör de andra innehaven också så det är svårt att sia om det beror på rapporten eller dagsformen. Utdelningen höjdes från 5 SEK till 5,25 SEK vilket känns bra. Beijer Ref har alltid höjt eller bibehållit utdelningen sedan uppdelningen 2002. Min direktavkastning här är 2,8% men här ser jag en stor potential för en ökning med tiden.

Tobii rapporterade positiva signaler och minskar förlusten med ganska god marginal. Aktien har gjort en dykning i år, men återhämtade sig dagen efter rapporten och hade den 17/1 en fantastisk utveckling som slutade på 17,28%. Tobii lämnar ingen utdelning, och det är fullt rimligt då pengarna behövs inom bolaget.

Ratos rapporterade många småinvesteringar, och efter som kassan är stor så finns det gott om kulor kvar. Strategin som förmedlas är att det är lättare att skapa värdeökning i mindre bolag än i större och det är väl inte så mycket att argumentera mot. Jag hade hoppats på en utdelningsökning, vilket också var konsensusförväntningen, men slutligen stannade utdelningen på samma summa som i fjol, 3,25 SEK. För min del är det en direktavkastning på 6,82% så det är synd att klaga.

Diös rapporterade ett bättre resultat trots i princip oförändrade hyresintäkter vilket låter som en bra utveckling. Trots att vinst per aktie ökade med nästan 80% så kvarstår utdelningen på 2,85 SEK vilket ger mig en direktavkastning på 4,23%

Alimak rapporterade för första gången och det var spännande att ta del av rapporten. Då verksamheten har beroende både mot olja och mot Kina så har det givetvis påverkat resultatet och kursen har tyvärr fastnat en bit under mitt GAV men steg i alla fall på rapporten. Utdelningen föreslogs till 2 SEK vilket ger mig en direktavkastning på 2,16%. Någonstans hade jag läst att förväntningarna var 1,75 SEK så för mig var det en slags höjning. Jag har goda förhoppningar att detta bolag kan bli en rejäl utdelningshöjare när konjunkturen vänder eftersom de har en stor andel av intäkterna från eftermarknaden.

Kvar är Clas Ohlson som med sitt brutna räkenskapsår rapporterar i juni.

What you see is what you get?


Jag har mina affärer hos tre olika banker, och det är ganska enkelt att rangordna användarvänligheten hos dessa tre. Jag tror att många småsparare placerar sina pengar där det är enklast att använda dom. För min del har jag huvudportföljen hos storbanken för att jag känner att det kan vara bra att kunna visa på en viss solvens, om det spelar någon större roll vet jag egentligen inte.

2010-talet
Avanza har en smidig börsskärm som jag själv kan anpassa med det innehåll som intresserar mig. Produkterna är enkla att hitta och jämföra med bra informationsmaterial så att jag vet vad jag köper.

20160222_Avanza

2000-talet
Nordnets marknadsöversikt är i princip statisk, men tydligen ska Nordnet förnya sin IT-plattform vilket ska bli spännande att se. Produkter är även här lätta att hitta, men köp och uppföljning tycker jag har lite att önska.

20160223_Nordnet

1990-talet
Storbankens handelsplats lämnar mycket att önska, och det är svårt att hitta andra produkter än aktier och fonder. Jag antar att småtraders inte är bankens primära målgrupp, så det kanske inte är lika prioriterat. Om man vill köpa något annat så gäller det att veta vad akronymerna i den underliggande kategorin “Korgar” betyder för vägledningen är noll och intet.

20160222_SEB

Karusellen har stannat

Jag har på senaste tiden funderat en hel del runt boende och konsekvenser av omständigheterna runt byte av boende utifrån ett marknadsperspektiv. De faktorer som i olika utsträckning påverkar detta område är amorteringskrav, kontantinsats och beskattning av kapitalvinst. Som regelverket och verkligheten ser ut nu så innebär en flytt till ett liknande boende i en annan stad en merkostnad i form av beskattning och omkostnader vilket i praktiken att man måste välja att byta ned sig i boendekvalitet eller öka sin inkomst för att finansiera dessa faktorer.

20160221 Flytta

Skatt på kapitalvinst vid försäljning av ett hus eller en lägenhet innebär att man betalar 30% skatt på 22/30-delar av en eventuell vinst, i praktiken 22% skatt på vinsten. Ett spännande fenomen som då uppstår är att man teoretiskt beskattas för eget arbete som man utfört om det höjer husets värde. Om jag bygger ett uthus på min semester som kostar mig 100 000 SEK i material från byggvaruhuset, men som höjer husets värde med 250 000 SEK så innebär det att vinsten på 150 000 SEK ska beskattas med 22%. Alltså får jag betala 33 000 SEK i skatt för den tid som jag själv lagt ned.

Vid köp av ett nytt hus förväntas man kunna lägga 15% av köpeskillingen kontant och vid nyproduktion 20% kontant. Dessutom innebär försäljning och köp en del kostnader i form av mäklararvode, flyttbil, lagfartskostnad och ev. uttag av nya pantbrev.

Så om man väljer att flytta så bör i den ideala världen vinsten på en husförsäljning räcka till:

 • Kapitalvinstskatt
 • Flyttkostnader (Flyttbil, mäklare o dyl)
 • Köpkostnader (Pantbrev, lagfart)
 • Ev. ökade amorteringskrav för en ny lånesituation
 • Kontantinsats

Här ser man att det alltså inte går att flytta med ett 1:1 förhållande utan man behöver alltså byta ned sig eller öka sin inkomst. Vad får det för konsekvenser då?

Kommuner har svårt att locka till sig nya kommuninvånare om inte företagen erbjuder högre löner än vad motsvarande resurser tjänar i den kommun som de flyttar ifrån. Annars sker rekryteringen inom kommunen och den tjänst som tillsätts skapar en vakans någon annanstans som i sin tur måste täckas.

Rörligheten minskar vilket innebär att familjer bor kvar i ett boende som egentligen inte är det som dom behöver, eftersom det är kostsamt att flytta. Det kan till exempel vara ett par med vuxna barn som väljer att ha kvar sitt hus, fast de egentligen skulle vilja låta barnen flytta hemifrån och minska boytan vilket i sin tur minskar utbudet för småbarnsfamiljer som inte lämnar sina större bostadsrätter vilket i sin tur påverkar möjligheterna för blivande föräldrar som söker ett större boende som i sin tur försvårar för yngre par som vill flytta ihop vilket gör att det i slutänden inte finns några små lägenheter till den första familjens tonårsbarn att flytta till…

Så effekterna blir att man måste ha en viss ekonomi för att starta denna karusellen. Man måste spara för att ha råd att flytta, och om man behöver eller vill flytta så innebär det i slutänden större lån och en förväntad högre lön.

Var har vi vinnarna och förlorarna i detta då? På vinnarsidan finns givetvis bankerna och skatteverket som är de enda som tjänar på detta som jag ser det. På förlorarsidan kan jag däremot se en hel del grupperingar.

 • Företag får svårare att rekrytera eftersom den kompetens de söker kanske behöver flytta till den ort där verksamheten finns och det innebär att man måste kompensera med högre lön vilket i sin tur ökar företagens kostnader och driver upp lönenivåerna.
 • Alla kostnader runt en flytt gör att det går mindre pengar till konsumtion. Att flytta innebär en naturlig anledning till att se över möblemang och mindre renoveringar, men om det inte ryms i budgeten så får den gamla soffan duga, och tapeter väljer man att sätta upp själv i det nya huset.
 • Byggbolagen har inte underlag för att bygga fler lägenheter eller hus eftersom det är för få som har råd att köpa nyproducerat.
 • Familjer som väljer att bo kvar får anpassa sig på ett sätt som kan påverka både livskvalitet och konsumtionsförmåga. Man kanske behöver pendla mer och spenderar då mindre tid med familjen och på projekt eller på nöjen.

Denna låsning tror jag är hämmande för Sverige i sin helhet och jag anser att en ökad möjlighet till rörlighet skulle gynna den allmänna utvecklingen och skapa en ökad omsättning för svenskt näringsliv, handeln och tjänstesektorn. Ett mål som jag antar att regeringen har, men som dom saknar en realistisk plan för att uppnå.

Alternativa placeringar

I många fall syftar begreppet alternativa placeringar på investeringar inom områden som anses vara “icke-traditionella”. I mitt fall har jag sett det som att jag gör opportunistiska köp i småbolag som alternativ till att köpa snus sedan hösten. Utgångspunkten har varit att utgå från en summa som tidigare gått till tobaksbolagen, och från den dra bort de inköp av snus som görs under månaden. Det som blir över sätts in på Arild.

20160219_Alternativ

Med jämförelsen att pengarna tidigare har förbrukats, ser jag det som att investeringarna i Arild också kan vara ganska chansartade eftersom det ändå är att betrakta som “lost money”.

Hittills har jag inte gjort några fantastiska upptäckter av spännande bolag, utan jag har riktat in mig på bolag som har figurerat i nyheter, på Twitter och i andra typer av sammanhang och bevakat kursen. Jag har satt som ambition att handla 1/3 av målinnehavet åt gången och då vid rejäla dippar. De flesta av bolagen har stora kursrörelser och hittills har det gått ganska bra att pricka in köp vid låg kurs och det kan vända ganska fort, flera gånger. Tanken är att någon av som ska göra en större resa och gör dom inte det, så är det i slutänden små belopp som är satsade så det är inte så avgörande.

På listan finns nu följande bolag som innehav eller kandidater:

Active Biotech AB (0/3)
Anoto Group AB (3/3)
Black Earth Farming Ltd. SDB (2/3)
CybAero AB (0/3)
Enzymatica AB (0/3)
Gaming Corps AB (3/3)
GWS Production AB (0/3)
Image Systems AB (0/3)
NattoPharma ASA (0/3)
ScandiDos AB (0/3)
Sensys Gatso Group AB (3/3)
SpiffX AB (0/3)
Trigon Agri A/S (2/3)

Utvecklingen är ömsom vin och ömsom vatten, men jag ser det som en spännande krydda och hoppas att jag en dag upptäcker att någon har skenat på grund av en avgörande nyhet eller blir uppköpta med en saftig budpremie.

Björntaktik

Per definition är vi nu i en björnmarknad och enligt flera bedömare så är trenden fortsatt nedåtgående även om de senaste dagarna verkar lovande. När jag satt och pusslade lite med kandidater till nästkommande månadsinköp så funderade jag på om det inte kan vara bättre att hålla lite i pengarna så att man inte riskerar att köpa in sig på toppen av en liten uppstuds. Jag har tidigare planerat att tajma X-datumen, men inser att kursen för vissa aktier kan röra sig mer upp och ned på en vecka än vad själva utdelningen är, så jag har skrotat den idén i nuläget.

2016017_Björntaktik

Om OMX bryter upp över 1380 så ska det vara positivt eftersom vi då bryter trendkanalen, men då tror jag hellre att jag avvaktar kanske till maj innan några pengar placeras. Det finns också en koppling till att amerikanska börsen inte har fallit lika mycket som den svenska och att en björntrend varar i 10-12 månader vilket med deras eftersläpning skulle göra att vi är framme i maj innan det kan tänkas vända. Detta hörde jag på aktiespararnas podd, och en text om det finns här. Uttrycket som jag fastnade för var “Buy in May and start to pray!”

Det är 10 dagar kvar innan det finns några pengar att placera och mycket hinner hända innan dess, så det kanske ger sig själv när det är dags.

Dagens utveckling på 4,21% i huvudportföljen var nytt rekord för en enskild dag och den förra noteringen från den 22:a januari överträffades med 1,21%. Den slog till och med OMXS30 med 0,74% vilket är glädjande.

Äldre inlägg

© 2019 Nya Nya Finans

Tema av Anders NorenUpp ↑

%d bloggare gillar detta: