Idag meddelade CybAero att de ingått ett strategiskt avtal med rådgivningsfirman Albright Stonebridge Group (ASG). Detta kommer inte direkt som en överraskning eftersom det finns tydliga kopplingar till den nya storägare Subversive Capital via  Michael Auerbach.

Michael Auerbach har tidigare beskrivit hur drönare använts i Syrien i syfte att utföra humanitära insatser, vilket innebär transport av medicin och i viss mån förnödenheter över områden som inte anses vara säkra. Han har också tidigare fört resonemang om att använda drönare i samband med Ebolautbrottet i västra Afrika 2014 i syfte att nå utsatta människor.

Detta tycker jag är en mycket spännande utveckling där man kan påvisa att drönare kan användas i goda syfte till skillnad från den allmänna bilden av att vara en feg mördarmaskin med “piloten” sittandes säkert i en container i ett annat land. Förutom att minimera risk för människor som förare, så kan drönare nå utsatta i katastrofområden där en påverad infrastruktur omöjliggör hjälpinsatser. Det kan vara områden utsatta för giftiga gaser, bortspolade vägar, rasrisk i jordskredsområden eller översvämmade områden.

Jag tror att området kan utvecklas i det oändliga och även om jag tror att de vanligaste användningsområdena är små drönare med kameror som kan utföra inspektioner av broar och byggnader eller ge överblicksbilder av en skogsbrands utbredning eller trafikstockningar så är det vid större katastrofer som de verkligen kan göra en avgörande skillnad genom sin flexibilitet och förmåga att leverera avgörande utrustning som till exempel medicin, kommunikationsutrustning, verktyg eller bränsle.

Vid 14:30 så visade orderdjupet att det fanns dubbelt så många på köpsidan som på säljsidan. På en mycket deppig börs idag, steg CybAero slutligen med 6,7% idag, vilket är en välkommen utveckling.

20151214_CybAero