Jag är lite förvirrad över hur man ska resonera om utvecklingen och vilka värden som man ska beakta när det sker byten i portföljen samt när det kommer in utdelning. Jag har tidigare funderat på detta i samband med storbankens fonder där jag sett att om jag har haft en gynnsam utveckling och sen går in och byter samtliga fonder till nya, då börjar utvecklingen om på noll igen och baseras på inköpsvärdet av den aktuella sammansättningen. Det är väl i och för sig logiskt, men någonstans är det ju önskvärt att man ser den totala utvecklingen som grundar sig på hur mycket pengar som har gått in i kronor och ören jämfört med det aktuella värdet.

I en av barnportföljerna noterade jag att det värde som Avanza har som köpvärde översteg det belopp som faktiskt betalats in och då insåg jag att det ligger en hund begraven. Nu låg inte hunden så djupt eftersom jag inser att den portföljen har sålt Avanza Zero med vinst samt fått utdelning i AstraZeneca så det förklarar att det har kunnat handlas med mer pengar än som satts in. Men samtidigt blir det ju då en fråga om hur man ska se på utveckling.

Nedan har jag gjort några exempel på vad jag menar.

I den första sammanställningen är förutsättningen att 10 000 SEK har satts in, och för dessa har det handlats aktier för 9 500 SEK, och de resterande pengarna finns i kassan. Utvecklingen är då logiskt sett hur mycket mer som finns nu än vad som fanns från början, och detta blir då nuvärdet (11 125 SEK) i förhållande till insättningen (10 000 SEK).

20151203_utv1

Om jag sätter in ytterligare 2 000 SEK, som då ökar kassan till 2 500 SEK, så går utvecklingen ner även om aktiekurserna är desamma. Logiken säger att med samma värdeökning fast på ett högre insatt belopp så blir utvecklingen procentuellt lägre.

20151203_utv2

I nästa steg så leker vi med tanken att det sker utdelning. Aktieutdelning gör att utvecklingen för Assa Abloy öka om man ser till utvecklingen för den enskilda aktien. Kassan ökar med 500 SEK och hamnar då på 3 000 SEK. Utvecklingen ökar eftersom nuvärdet ökat med ytterligare 500 SEK.

20151203_utv3

För kassan handlar vi nu fler Assa Abloy till gällande kurs (200 SEK). Återinvestering gör att portföljens värde är detsamma, men pengarna flyttas från kassan till ett innehav, i detta fallet Assa Abloy. Nuvärdet i förhållande till insättningen är fortfarande 13,54%

20151203_utv4a

Här kommer nu skillnaden. Om man tittar på utvecklingen i förhållande till köpvärdet istället för den faktiska insättningen, så är köpvärdet 12 500 SEK och då är värdeökningen lägre än om man jämför med den ursprungliga insättning som ju är 12 000 SEK.

20151203_utv4b

Avanza (och kanske Nordnet också) mäter vad jag förstå utvecklingen  i förhållande till köpvärdet men jag tycker det är mer intressant att se den faktiska utvecklingen av det kapital man stoppar in, så i portföljkampen kommer jag att mäta utvecklingen i förhållande till investerat kapital.