Även om det investerade kapitalet inte är så stort som man kan önska, så kan man ju ändå följa generella principer för riskspridning. Som det är nu har jag huvudportföljen hos min traditionella bank och barnens portföljer och min “test- och utbildningsportfölj” hos Avanza. På nätet har jag sett en del referenser till Shareville, vilket har gjort mig lite nyfiken på Nordnet så efter lite funderande bestämde jag mig för att öppna ett konto där och starta en ny portfölj. Sedan tidigare hade jag en fiktiv portfölj som jag satt samman för skojs skull och jag tänkte att även om det är för stort belopp så kan jag följa den uppdelningen, fast i mycket mindre skala.

“Tänk stort, handla smått!”

Min tanke är att på 24-36 månader komma upp i en tänkt målportfölj som jag redan nu har fastställt i innehåll och fördelning. Metoden kommer att bli att varje månad sätta av en summa, och för den summan köpa aktier i två av de 5-6 bolag som haft den sämsta utvecklingen under den senaste månaden. Med det hoppas jag att jag anskaffningsvärdena hålls nere och därmed ökas den tänkta avkastningen. Portföljen består av 19 aktier med spridda verksamheter valda utifrån tre kategorier:

  1. Primära innehav – OMXS30 med utdelningsfokus
  2. Sekundära innehav – Hälften så stort värde som de primära och med utvecklingspotential
  3. Kryddor – Förhoppningsvis kursraketer som jag kan “fylla ut med” vid månadsköpen

På Avanza ger jag upp min “test och utveckling” och skapar framöver istället en motsvarande portfölj som bygger på samma princip men med vissa aktier som skiljer, men tillhör samma segment, och vissa som är lika men med en något annorlunda viktning för att få symmetri.

Så summa summarum är det mer av “få men många aktier” istället för “många men få  aktier” om man säger så. Med mini courtage möjliggörs ju även små inköp med acceptabel ekonomisk påverkan.

Nu kommer uppbyggnaden givetvis ta sin lilla tid, men min tanke är att så småningom ha en återkommande uppföljning av utvecklingen i dessa portföljer och skillnaderna mellan Avanza och Nordnet