Nu när det äntligen blåst lite positiva vindar på börsen så gjorde jag lite långsiktig planering för barnens portföljer. Tanken är att köpa aktier i deras två initiala val innan det är dags för att introducera flera. För Atle och Arnevi så blev det ett schema som sträcker sig fram till början av 2017 innan de är där, så det känns inte så rafflande. Å andra sidan inser jag att det är ganska bra att ha en plan och då kunna följa lite upp och nedgångar och tajma inköpen så gott det går. Eftersom det inte är några större belopp som sätts in varje månad så blir en kursskillnad på några kronor hit och dit mer tydlig.

För Ask däremot, så har han nått upp till målet för de två startaktierna vid jul och jag tänker ha ett investerarmöte med honom på höstlovet. För att ge honom rimliga förutsättningar att göra ett val har jag börjat bevaka några lämpliga kandidater som han ska få utvärdera och bestämma sig för. Eftersom hela min huvudidé med barnens portföljer är att de ska lära sig om aktier så har jag fokuserat på vissa kriterier som går linje med enkelhet att förstå hur omvärlden hänger ihop med vad som händer i vissa bolag och att aktiekursen får inte vara för hög eftersom det är roligare att köpa 10 aktier varje månad än 1 vart tredje månad.  Det sistnämnda fick jag bekräftat när jag lyssnade på Placeras podd STOCKholmsbörsen där man berättade om att när Lagercrantz Group B gjorde en split 3:1, dvs en befintlig aktie delades så att du istället fick tre med en tredjedels värde, så steg aktien med 16% upp till 72 kronor på tre dagar utan någon egentlig ny information. Slutsatsen var att kursen i kronor räknat helt enkelt blev mer attraktiv på 62,33 kronor än på 187 kronor.

Med detta i åtanke så har jag spanat in ett antal alternativ som uppfyller kriterierna:

  1. Tydlig verksamhet som ett barn/ungdom kan förstå
  2. Verksamhet där man kan påvisa hur yttre händelser påverkar verksamheten
  3. En attraktiv kurs som möjliggör att köpa flera aktier oftare
  4. Aktier med och utan utdelning för att diskutera skillnader
  5. Etiska beaktanden

Som det ser ut nu så har följande bolag hamnat på min bevakningslista:

Den sistnämnda är intressant att lyfta fram med tanke på etiska överväganden eftersom Ask är vegetarian.

Målet är att Ask får välja två av dessa (kanske tre om Jays som är under 2 kronor är ett av valen) och sen investerar jag i dessa under våren/sommaren. Eventuellt gör jag ett uppehåll med köpen under sommaren och låter månadsavsättningen ligga kvar i kassan baserat funderingarna i det tidigare inlägget om utveckling under sommaren.